Đối tác

CÁC ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC

Chúng tôi tự hào khi mang đến bạn những hỗ trợ tiện ích cao nhất từ những đối tác chiến lược nhằm mong muốn trao đến bạn cơ hội sở hữu căn hộ nhanh chóng và thuận lợi nhất. Các quyền lợi ưu tiên được thiết kế riêng tạo nên sự khác biệt trong dịch vụ khách hàng của chúng tôi với hệ thống đối tác tài chính vững mạnh. Chúng tôi sẽ giúp bạn đến gần hơn với giấc mơ sở hữu một căn hộ tuyệt vời của riêng bạn. 

CÁC NGÂN HÀNG LIÊN KẾT

Chúng tôi tự hào khi mang đến bạn những hỗ trợ tiện ích cao nhất từ những đối tác chiến lược nhằm mong muốn trao đến bạn cơ hội sở hữu căn hộ nhanh chóng và thuận lợi nhất. Các quyền lợi ưu tiên được thiết kế riêng tạo nên sự khác biệt trong dịch vụ khách hàng của chúng tôi với hệ thống đối tác tài chính vững mạnh. Chúng tôi sẽ giúp bạn đến gần hơn với giấc mơ sở hữu một căn hộ tuyệt vời của riêng bạn. 

Đặc điểm sản phẩm:

  • Loại tiền vay: VND
  • Số tiền vay: tối đa 70% giá mua bán, chuyển nhượng, xây dựng, sửa chữa
  • Thời gian vay: tối đa 20 năm đối với vay mua, chuyển nhượng và tối đa 10 năm đối với vay xây, sửa chữa.
  • Lãi suất vay: cạnh tranh, tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần).

 Điều kiện vay:

  • Tài sản đảm bảo là bất động sản hình thành từ vốn vay hoặc bất động sản khác thuộc sở hữu của khách hàng.
  • Thu nhập ổn định đảm bảo khả năng trả nợ trong suốt thời gian vay.
  • Độ tuổi từ 18 đến 60